+359 888 789 269

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.dreamon.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на за покупко-продажба с този електронен магазин. „Ню Текс Интернешанъл” ООД администрира сайта и електронния магазин dreamon.bg.


„Ню Текс Интернешанъл” ООД щe бъде наричано за краткост по-долу “dreamon.bg”. "dreamon.bg” е уеб сайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. "dreamon.bg” не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. "dreamon.bg” си запазва правото да променя цени и описание на изложените продукти без предварително предупреждение. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта "dreamon.bg” има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови направените от потребителя разходи по поръчката,в случай , че стоката е платена предварително по банка. Банкови комисионни и разходи по самия превод не се възстановяват. При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за "dreamon.bg” не възниква задължение за сключване на договор и изпълнение на поръчката. Виртуалният индивидуален договор се счита за сключен след приемане от "dreamon.bg” на поръчката попълнена правилно от Клиента. "dreamon.bg” се задължава след получаване на поръчката и получаване на сумите по него да достави на Клиента съответната стока. Ако заявен продукт е изчерпан и "dreamon.bg” не е в състояние да го достави клиента има право да смени поръчката си, с предложените му варианти или да му бъдат възстановени направените разходи по поръчката, в случай , че стоката е платена предварително по банка. Банкови комисионни и разходи по самия превод не се възстановяват. "dreamon.bg” не носи отговорност ако Клиента е посочил неверни или непълни данни. Заявлението за покупка (поръчката) се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. Всички цени са в български левове с включен ДДС.


Съгласнo ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ Чл. 4. (1) сме длъжни да предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:Терминология


Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.dreamon.bg Под “Поръчка/та” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.


Договорни отношения


Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес. С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние. С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с условията, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.


Начини на плащане:Права и задължения на страните


"dreamon.bg” се задължава:Клиентът се задължава:Права на клиента:


Клиентът има право в рамките на 14 /четиринадесет/ календарни дни , считано от деня следващ получаването й, да я откаже и върне при следните условия: