+359 888 789 269

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност


Настоящата Декларация за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, както и за всички лични данни, които ние събираме за вас, било то за начина, по който използвате нашия уеб сайт, или мобилното приложение (използване на „бисквитки“). 1. КОИ СМЕ НИЕ?


 „Ню Текс Интернешанъл” ООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление  и кореспонденция гр. София ул. Велчо Атанасов 18 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201248253, тел.: 02 971 47 07, 0888 789 269 , e-mail: office@dreamon.bg


В случай, че сте клиент на Ню Текс Интернешанъл ООД, настоящата Декларация за поверителност важи за вас. В тези случаи Ню Текс Интернешанъл ООД упражнява дейност като съвместен администратор на данни или обработчик на данни по отношение на обработването на вашите лични данни. Когато Ню Текс Интернешанъл ООД  упражнява дейност като общ администратор на данни, тя, по ясен начин, ще определи съответните й отговорности за изпълняване на задълженията й съгласно законите за задължителната защита на данните, по-специално, по отношение на упражняването на правата ви и нейните съответни задължения да осигури информацията, изискуема според тези закони, чрез договорка между тях. Независимо от условията по евентуална такава договорка, вие можете да упражнявате правата си съгласно законите за задължителната защита на данните по отношение на и спрямо всеки от администраторите. 1. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС


2.1. Данни за контакт с Ню Текс Интернешанъл ООД


По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на имейл адрес: office@dreamon.bg. Освен това, можете да се свържете с нас и като ни изпратите физическо писмо на адрес: гр. София, Редута, ул. Велчо Атанасов 18   1. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕ?


Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или дебитна карта. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание. 1. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


Ние събираме вашите данни през нашия уеб сайт, през мобилното приложение, чрез имейл. 1. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? (С ЦЕЛ ОБРАБОТКА НА ДАННИ)


Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели: 1. a) За да обработим и изпълним вашата поръчка, ние събираме следните данни: имена на клиента, адреси, телефонни номера, имейл и IP адреси, данни за плащания с кредитни/дебитни карти или други данни за плащания.


б) За да комуникираме с вас (например в случай на отмяна на поръчка). За тази цел ние събираме следните данни: име и данни за контакт.


в) За да ви изпращаме новинарски бюлетини. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения.


г) За да ви предоставим оферти, изготвени според вашите предпочитания. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения и данни за предходни поръчки.


д) За да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, разработване на услуги, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, както и данни за предходни поръчки.


6.1. ОБРАБОТКА НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ


За да обработим вашите чувствителни лични данни, ще ни е нужно вашето изрично съгласие. Ние може да използваме вашите чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови изисквания.


6.2. ПРОФИЛИРАНЕ


На база вашето съгласие, ние извършваме профилиране, за да ви предоставим предложения, съобразени с вашите нужди, предпочитания и интереси. Предложенията биха могли да се предоставят по имейл, телефон или чрез известия. 1. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ


Правните основания за дейностите по обработка на данните, които дейности са посочени в точки а)-д) от Раздел 5 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (1) на чл. 5 от Закон CXII от 2011 г. за правото на информационно самоопределение и свободата на информацията (наричан за краткост „Закона за свобода на информацията“, т.е., на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) („ОРЗД“), такива дейности по обработка, са необходими за изпълнението на договор, или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор.


Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точки от Раздел 5 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а) параграф (1) от чл. 5 и подраздел (а) параграф (2) от чл. 5 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (а) и чл. 9 (2) (а) от ОРЗД, такива дейности по обработка, ще бъдат основани на вашето съгласие.


Последствия от отказа/неуспешното предоставяне на лични данни


Моля, имайте предвид, че ние имаме нужда от личните данни, изброени в Раздел 5 а), за да изпълним и да ви предоставим нашите услуги. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да ви предоставим всички компоненти на услугите, които сте заявили. 1. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


Ние съхраняваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.


Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо: за период от пет години от изпълнение на договора, сключен с нас, за да спазим законите за запазване на данните.


Съхраняваме данни за вашите онлайн търсения, които сме събрали за вас, в продължение на шест месеца.


В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е пет години, считано от приключване на счетоводната година, в съответствие с Раздел 169 от Закон „C“ от 2000 г. относно счетоводната дейност.


В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс. 1. ПО-НАТАТЪШНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Декларация за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.


В случай на обработване на лични данни, което се основава на даденото ви съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието ви. 1. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие може да имате правото 1. да поискате достъп до вашите лични данни,

 2. да поискате поправка на вашите лични данни,

 3. да поискате изтриване на вашите лични данни,

 4. да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни,

 5. да поискате преносимост на данните,

 6. да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения),

 7. да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.


10.1 Право на достъп


Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това дали вашите лични данни, касаещи вас, се обработват, и, ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.


Възможно е да имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването, е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.


10.2. Право на изтриване (право да бъдете забравени)


При определени обстоятелства е възможно да имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и е възможно ние да сме длъжни да изтрием съответните лични данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.


10.3. Право на ограничаване на обработката


При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.


10.4. Право на възражение и права, свързани с автоматизираното взимане на решения


При определени обстоятелства е възможно да имате право да възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време, спрямо обработването на вашите лични данни, включително и спрямо профилирането, извършвано от нас, а ние бихме могли да бъдем задължени повече да не обработваме вашите лични данни.


В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел.


10.5. Право на преносимост на данните


При определени обстоятелства е възможно да имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.


10.6. Право на оттегляне на съгласие


Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.


Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите.


10.7. Право на подаване на жалба при надзорен орган


Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях, по-специално във вашата държава членка по постоянно местожителство, на работното ви място, или на мястото на предполагаемото нарушение. 1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


Ню Текс Интернешанъл ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни катоНие вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка. 1. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


Ню Текс Интернешанъл ООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на Ню Текс Интернешанъл ООД. Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.


Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:12.1. Ню Текс Интернешанъл ООД


Възможно е вашите лични данни да се споделят в рамките на Ню Текс Интернешанъл ООД, доколкото това е необходимо, за да се изпълни направената поръчка.


12.2. Доставчици на услуги, които са трети страни


Обработването на данни от страна на такива трети страни може да подлежи и на техни собствени правила за поверителност. Моля, прегледайте правилата за поверителност на уеб сайта на всяка такава трета страна за повече информация относно техните практики за обработване данни.


12.3. Администратори на данни


Ню Текс Интернешанъл ООД наема конкретни трети страни, които предоставят помощ при извършване на услугите, закупени от нас. Такива трети страни предоставят следните услуги:12.4. Правителствени власти и правоприлагащи органи:


Възможно е да прехвърлим вашите лични данни към правителствени власти или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване, от тяхна страна, и само ако това се налага според приложимото законодателство; или с цел защита на нашите права и безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество. 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ


Прехвърлянето на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство може да се наложи, за да ви предоставим услугата, която сте заявили.


Ако във връзка с прехвърлянето на данни в чужбина, не може да се гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, то ние ще поискаме вашето изрично съгласие по отношение на прехвърлянето на такива данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че прехвърлянето на такива данни може да е свързано с някои рискове, по-специално с риска, че в държавата на получателя на данните, е възможно трети страни да имат достъп до въпросните данни, и е възможно вие да не можете да упражните правата си като субект на данни и/или правото ви на възражение срещу действия, които биха могли да навредят на вашите лични данни и правото ви на неприкосновеност. 1. БИСКВИТКИ


Когато използвате нашия уебсайт, вашият браузър съхранява на устройството ви „бисквитки“. Прочетете повече за бисквитките, използвани от Ню Текс Интернешанъл ООД и как можете да ги блокирате тук. Моля, обърнете внимание, че ако деактивирате бисквитките, нашият уеб сайт може да не функционира правилно на вашия браузър. Нашата цел е да гарантираме, че нашият уебсайт предлага на посетителите това, от което се нуждаят, и им предоставя най-подходящата маркетингова информация. За да постигнем тази цел, ние може да съхраняваме и използваме вашите данни, да изграждаме профили на употреба за пазарни проучвания, за подобрения по качеството на нашия уеб сайт и на услугите ни, за разработване на услуги, за подобряване на работата на уеб сайта, за измерване на успеха на нашите рекламни кампании или за модифициране на услуги спрямо вашите нужди.
Събираме информация с маркетингови цели чрез Google AdWords и Google Analytics.


Имате право, по всяко време, да възразите срещу употребата на вашите данни за изграждане на профили за употреба, както е описано по-горе. 1. ПРОМЕНИ В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Ако променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уеб сайт: www.dreamon.bg 1. УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ


Уеб сайтът www.dreamon.bg предоставя линкове към други уеб сайтове за ваше удобство и информация. Моля, имайте предвид, че е възможно тези уебсайтове да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и да имат други правила за сигурност и поверителност. Ню Текс Интернешанъл ООД няма контрол върху тях и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се на или достъпни чрез тези уебсайтове. 1. ЗАСТРАХОВКА ЗА ТРЕТИ СТРАНИ


Ню Текс Интернешанъл ООД не носи отговорност за използването на данните ви от трети страни за техни собствени цели, когато такова използване е допустимо. В такива случаи, когато съответните трети страни също биха могли да се считат за администратори на данни, моля, вижте техните правила за поверителност за допълнителна информация.